• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

Atatürk'ün ünlü sözleri ingilizce

Atatürk'ün Özlü Sözleri Ve İngilizce Karşılıkları

İngilizce  Atatürk'ün sözleri ve açıklamaları Türkçe

İngilizce  Atatürk'ün ünlü sözleri ingilizce

İngilizce Atatürk'ün hayatı ingilizce 
İngilizce Atatürk'ün gençliğe hitabesi ingilizce almanca
Atatürk'ün Gençlik hakkında düşünceleri ve İngilizcesi


Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. İngilizcesi
Teachers: the new generation will be your devotion.

Ne mutlu "Türküm" diyene. İngilizcesi
Happy is the one who says, "I'm a Turk".

Yurtta sulh, cihanda sulh. İngilizcesi
Peace at home, peace in the world.

Geldikleri gibi giderler. İngilizcesi
As they have come, so they will go.

Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İngilizcesi
One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. İngilizcesi
I have been able to teach many things to this nation, but I haven't been able to teach how to be lackeys.

Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. İngilizcesi
Turkey's true master is the peasant.

Doğruyu söylemekten korkmayınız. İngilizcesi
Do not be afraid of telling the truth.

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. İngilizcesi
To see me does not necessarily mean to see my face. To understand my thoughts is to have seen me.

Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır. İngilizcesi
The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İngilizcesi
A healthy mind in a healthy body.

Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri! İngilizcesi
Armies, your first goal is the Mediterranean. Forward!

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.İngilizcesi
Culture is the foundation of the Turkish Republic.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. İngilizcesi
Following the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics.

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. İngilizcesi
Victory is for those who can say "Victory is mine". Success is for those who can begin saying "I will succeed" and say "I have .succeeded" in the end

Egemenlik verilmez, alınır. İngilizcesi
Sovereignty is not given, it is taken.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. İngilizcesi
Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation.

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. İngilizcesi
Teachers are the one and only people who save nations.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İngilizcesi
Our true mentor in life is science.

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. İngilizcesi
The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence. This nation has never lived without freedom, cannot and never will.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. İngilizcesi
We Turks are people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence.

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. İngilizcesi
Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours.


 

İngilizce  Atatürk'ün sözleri ve açıklamaları Türkçe

İngilizce Atatürk'ün ünlü sözleri ingilizce

İngilizce Atatürk'ün hayatı ingilizce 
İngilizce Atatürk'ün gençliğe hitabesi ingilizce almanca
Atatürk'ün Gençlik hakkında düşünceleri ve İngilizcesi


Yorumlar - Yorum Yaz
 Limasollu Naci