• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

GTM (Grammer Translation Method)

İngilizce Öğretmenliği / ELT Ders Notları

Yaklaşımlar / Approaches Notları

GTM (Grammar Translation Method) / Dilbilgisi Çeviri Yöntemi

GTM / Dilbilgisi çeviri metodu adından da anlaşılacağı gibi dilbilgisi kurallarının öğrenilmesine ve çeviri yapılabilmesine odaklanmıştır. GTM'e göre yabancı dilin öğrenilmesi demek o dilin kurallarının öğrenilmesi ve o dilden kendi dilimize çeviri yapabilme anlamına gelmektedir. 

Ana fikrini yukarıda kısaca verdiğimiz Dilbilgisi çeviri metodunu şimdi biraz daha detaylı olarak inceliyelim: 

Eski bir metod olan GTM, hatta en eskisi, günümüzde hala kullanılmaktadır. Özellikle Türkiye'deki devlet okullarında yaygın olarak kullanıldığını düşünmekteyim. Bu geleneksel metodun özelliklerini inceledikten sonra siz de eğer "Aaa bizim okuldaki öğretmen de aynı şeyleri yapıyordu" derseniz bilinki sizde GTM medotuyla eğitim almışsınız. 
Az önce de belirttiğim gibi bu metod yeni bir şey değil fakat hala dünyada kullanılan bir metod. Zaman zaman klasik metod da denmiştir ki bu da özellikle ilk ortaya çıkışındaki nedenden ötürüdür. Bu method ilk olarak eski klasik dillerden Latince ve Yunanca'nın öğretilmesinde ortaya çıkmıştır. Ozamanlar dil öğrenmenin amacı özellikle klasik dillerde yazılmış eserleri okuyup anlayabilmektir. Bu dillerin dilbilgisini çalışıp incelerken kendi dilimizin de kurallarını daha iyi anlayarak kendi dilimizde daha iyi konuşup yazabileceğimiz düşünülmüştür.
Son olarak dil öğrenmenin, o dili hiç kullanmazsak bile, insanların bilişsel gelişimine faydalı olduğu düşünülmektedir.


Sorularla GTM'in Prensipleri 

1. GTM ile öğretim yapan bir öğretmenin amaçları neler olabilir?

Dilbilgisi çeviri yöntemiyle öğretim yapan bir öğretmene göre dil öğrenmenin başlıca amacı yabancı dilde yazılmış metinleri okuyabilmektir. Bunu yapabilmek için de öğrenciler yabancı dilin kelime ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelidirler. Ayrıca dil öğrenmek öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bilişsel bir egzersiz görevi de görmektedir.


2. Öğretmen ve Öğrencinin Rolü nedir?

Geleneksel Dilbilgisi-çeviri metodunda roller de gelenekseldir. Öğretmen sınıftaki tek otoritedir. Öğrenciler öğretmen ne derse onu yapıyor ve ancak öğretmenin anlattıkları kadar şey bilebilirler.

3. Öğrenme/Öğretme sürecinin başlıca özellikleri nelerdir? 
Öğrenciler Çeviri yapmayı öğrenirler. genellikle de hedef dilin kültürel ve sosyal özelliklerini yansıtan edebi eserler üzerinde çalışılır. Öğrenciler dilbilgisini tümden gelimsel (deductively) çalışırlar yani dilbilgisi kuralları ve örnek cümleler verilir sonra bu kuralları ezberleyen öğrencilerden kuralları başka örneklere uygulamaları istenir. Ayrıca fiil çekimleri gibi yine dilbilgisel kurallar ve kelimelerin anadildeki karşılıkları ezberlenir. 


4. Öğretmen- Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıldır?
Etkileşimin çoğunluğu öğretmenden öğrenciye doğrudur. Çok az öğrenci-öğrenci etkileşimi vardır.


5. Öğrencilerin duyguları nasıl görülmektedir?

Öğrencilerin duyguları tamamen gözardı edilmekte bu konuyla ilgili bir prensip bulunmamaktadır.


6. Dil ve Kültür nasıl görülmektedir?

Edebiyat dili konuşma dilinden daha üstün görülür. Bu nedenle de öğrenciler edebi metinler üzerinde çalışır. Kültür ise edebiyat ve sanatın sonucu olarak görülür.


7. Anadilin rolü nedir?

Yabancı dil anadili çevirisi yapılarak anlamlı hale gelir. Sınıf dili genellikle anadildir.


8. Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Öğrencilerin yabancı dilden anadile veya tam tersi anadilden yabancı dile çeviri yaptıkları yazılı sınavlar vardır. Ayrıca yabancı dilin kültürü hakkında sorular veya dilbilgisi kurallarına yönelik sorular sorulmaktadır.


9. Dilin hangi alanları ve hangi dil becerileri vurgulanmaktadır?

Kelime bilgisi ve dilbilgisi vurgulanır. Beceri olarak da okuma ve yazma becerileri öğrencilerden çalışmaları istenen temel becerilerdir. Dinleme ve konuşmaya çok az önem verilirken telafuza neredeyse hiç önem verilmez.


10. Öğrenci hataları nasıl görülür?

Hatalara karşı tolerans yoktur. Öğrenci doğru cevabı vermesi önemlidir. Doğru cevabı veremiyorsa öğretmen doğrusunu söyler.


GTM (Grammar Translation Method) / Dilbilgisi Çeviri Yönteminde kullanılan teknikler

1. Çeviri
2. Okuduğunu anlama soruları
3. Zıt anlamlılar/Eşanlamlılar
4. Benzer kelimeler
5. Tümden gelim
6. Boşluk doldurma
7. Ezber
8. Kelimeleri cümlede kullanma
9. Kompozisyon yazdırma


Yorumlar - Yorum Yaz


 Limasollu Naci