• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

 

2- THE PRESENT CONTINUOUS TENSE


2-1   FORM

Affirmative (olumlu)

 

Negative (olumsuz)

 

Interrogative (soru)

 

I am writing now.

You are reading a book.

He/She/It is eating lunch.

 

We are listening to music.

You are working hard.

They are discussing their financial problems.

 

I am not writing now.

You are not reading a book.

He/She/It is not eating lunch.

 

We are not listening to music.

You are not working hard.

They are not discussing their financial problems.

 

Am I writing now?

Are you reading a book?

Is he/she/it eating lunch?

 

Are we listening to music?

Are you working hard?

Are they discussing their financial problems?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Olumsuz soruyu iki şekilde sorabiliriz.

Am I not trying to help you?               or   Aren't I trying to help you?                               

Are you not helping your mother?      or   Aren't you helping your mother?

Is she not studying English?              or   Isn't she studying English?

Are we not leaving for class now?     or   Aren't we leaving for class now?

Are you not watching the film?           or  Aren't you watching the film?

Are they not having breakfast?          or  Aren't they having breakfast ?

 

2-2   SPELLING OF  -ING

Sonu -e ile biten fuller

 

write

admire

hope

hide

 

writing

admiring

hoping

hiding

 

shave

amaze

dine

ride

 

shaving

amazing 

dining

riding

 

Sonu -e ile bilen fiillere -ing takısı eklenirken -e

 düşer. *

 

 

 

 

Sonu bir sesli harf +bir sessiz harfle biten fiiller

 

TEK HECELİ FİİLLER

Bu gruba giren tek hece­li fiillerde. sondaki sessiz harf çift yazılır.

 

stop

beg

sit

 

stopping

begging

sitting

 

run

rub

set

 

running

rubbing      

setting

 

İKİ HECELİ FİİLLER

Vurgu l.hecedeyse  sondaki sessiz harf tek yazılır;2.hecedeyse çift yazı­lır.

 

a)   listen

      happen

b)   prefer

      refer

 

listening

happening

preferring

referring

 

open

ripen

begin

control

 

opening

ripening

beginning

controlling

 

 

 

 

Sonu -y ile biten fiiller

 

study

reply

try

 

studying

replying

trying

 

play

buy

enjoy

 

playing

buying

enjoying

 

-y ile biten fiillere -ing takısı eklenirken yazım­da değişiklik olmaz.

 

 

 

 

Sonu -ie ile biten fiiller

 

die

lie

tie

 

dying

lying

tying

 

-ie -y' ye dönüşür ve     -ing eklenir.

 

 

 

 

Sonu iki sessiz harfle biten fiiller

 

stand

hold

spend

 

standing

holding

spending

 

start

find

bend

 

starting      

finding

bending

 

İki sessizle biten fiillere     -ingeklenirken yazımda değişiklik olmaz.

 

* Sonu -ee biçiminde biten fiiller -ing takısı alırken -e düşmez: see-seeing, agree-agreeing, free-freeing 


2-3   USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 

a)   Bu  tense  ile temel   olarak  içinde  bulunduğumuz arıda yapmakta olduğumuz eylemleri  anlatırız. Zamanı pekiştirmek için ise now, right now, at the moment, at present, still gibi zaman zarflan kullanırız.

Mother is in the kitchen now. She is cooking dinner.

— Where is your sister?   —I think she is writing a letter in her room. Listen! They are talking about us. Can you hear what they are saying?

b)   Konuşmanın geçtiği sırada eylemi yapıyor olmasak bile, o sıralarda yapmakta olduğumuz işleri de bu tense ile anlatırız ve nowadays, these days, this term, this year, this month, this semestre, at the moment ( "şu sıralar" anlamında ) gibi zaman zarfları kullanırız.

— How many courses are you taking this term?

I'm taking five courses.

— I haven't seen Peter recently. Have you?

— No, but I talked to him on the phone last Saturday. He is very busy these days.     He is redecorating his house by himself.

c)  Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız.

"Everything is expensive. (Her şey pahalı.)" cümlesi, fiyatların o anki durumunu anlatır. Fakat,

"Everything is getting more and more expensive. (Her şey gittikçe pahalılaşıyor.)" ifadesi, fiyatların sürekli değiştiğini, yükseldiğini gösterir.

It is cold. ( Hava soğuk.)

It is getting colder. ( Hava gittikçe soğuyor.)

The economic situation in Turkey is very bad. (Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü.)

The economic situation in Turkey is getting worse. (Türkiye'nin ekonomik durumu gittikçe kötüleşiyor.)

d)  Bu  tense'i,   tomorrow,   next  week,   next  year,   next  summer  gibi gelecek zaman     zarflarıyla, gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için kullanırız.

I'm meeting Ann next Saturday.

They are giving a party next month.            She is leaving Istanbul in two days.

Örneklerde görüldüğü gibi, cümle yapı olarak şimdiki zamana, anlam olarak ise gelecek zamana aittir. Aynı kullanım Türkçe'de de varolduğu için, bu cümleleri Türkçe'ye, gelecek zaman ya da şimdiki zaman yapısında çevirmemiz mümkündür. Son örneği Türkçe'ye şu şekilde çevirebiliriz:

İki gün sonra İstanbul'dan ayrılıyor. / İki gün sonra İstanbul'dan ayrılacak.Yorumlar - Yorum Yaz
 Limasollu Naci